For å kunne hjelpe deg best mulig, må du inkludere følgende i e-posten:

1. Fikk du en feilmelding da du forsøkte å kjøpe noe? Hvis ja, var det på tjenesten vår eller på bankens nettside, og hva stod det?

2. Hvilken bank utstedte kortet du prøver å bruke for kjøpet?

3. Er kredittkortet autorisert for internasjonale kjøp eller nettkjøp?

4. Vær oppmerksom på at alle premiumkjøpene våre belaster hele abonnementet på en gang. Har kortet tilstrekkelig kapital for en slik transaksjon?