Fremhevede brukere er de mest populære medlemmene på nettsiden, spesifikt valgt for å være en del av denne seksjonen som følge av populariteten deres.