Systemet vårt gir deg mye frihet før du når noen grense. Du kan snakke med opptil 20 ulike personer hver dag, og selv det kan enkelt utvides ved behov!