Hvis du vil verifisere telefonnummeret for å gjøre profilen mer pålitelig, gjør du følgende:

Logg på profilen

På første side vil du se ulike metoder for å bli bekreftet

Velg mobil

I sprettoppvinduet må du bruke det internasjonale telefonnummerformatet (f.eks. i Norge kan du bruke enten +47 eller 0047 og deretter de 8 sifrene i telefonnummeret ditt).